Δακτυλογραφηση

Δακτυλογραφηση

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους δακτυλογράφηση, σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα. Εγγυόμαστε την ταχύτατη παράδοση του τελικού δακτυλογραφημένου κειμένου, λόγω της άριστης γνώσης του τυφλού συστήματος, και την αρτιότητα του σε ό,τι αφορά τη σύνταξη, την ορθογραφία και τη μορφοποίηση του. Με την παράδοση του έργου, εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Το υλικό σας αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.