μεταφραση

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κειμένων γενικού και τεχνικού περιεχομένου, στις εξής γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Η συνέπεια και η αξιοπιστία μας εγγυώνται την άριστη ποιότητα της μετάφρασης. Το τελικό κείμενο υπόκειται σε γλωσσολογικό έλεγχο (σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία, στίξη, ορολογία, συνοχή και συνάφεια), πάντοτε σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί η πιστότητα και πληρότητα του περιεχομένου, καθώς και σε έλεγχο της μορφοποίησης· και όλα αυτά χωρίς επιπλέον χρέωση. Η μετάφραση παραδίδεται το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.

Μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία που επιθυμείτε να μεταφράσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άμεσα, θα λάβετε την οικονομική προσφορά και τη φόρμα ανάθεσης, με όλες τις λεπτομέρειες της μετάφρασης (τιμή, ημερομηνία παράδοσης κλπ.), την οποία αποστέλλετε συμπληρωμένη σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεργαστούμε. Με την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Όλα τα έγγραφα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.