διορθωση

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο κάθε είδους κειμένου, ως προς την ορθογραφία, την γραμματική, την στίξη και τη σύνταξή του.

Μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία προς διόρθωση μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άμεσα, θα λάβετε την οικονομική προσφορά και τη φόρμα ανάθεσης, με όλες τις λεπτομέρειες της διόρθωσης (τιμή, ημερομηνία παράδοσης κλπ.), την οποία αποστέλλετε συμπληρωμένη σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεργαστούμε. Με την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Καθ’ όλη την διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Όλα τα έγγραφα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.