απομαγνητοφωνηση

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους απομαγνητοφώνηση, γενικού ή τεχνικού περιεχομένου, από οποιαδήποτε πηγή, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής. Το κείμενο επανελέγχεται σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο υλικό, και στη συνέχεια, υπόκειται σε ορθογραφικό, γραμματικό και συντακτικό έλεγχο, χωρίς επιπλέον χρέωση. Η απομαγνητοφώνηση παραδίδεται το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός της συμφωνημένης προθεσμίας. Με την παράδοση του έργου, εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Το υλικό σας αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.