τιμες

Η τιμή είναι συνάρτηση του όγκου του έργου και του βαθμού δυσκολίας του.

Οι ενδεικτικές τιμές είναι οι εξής:

Μετάφραση

0,06 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής

Επιμέλεια

0,025 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής

Διόρθωση

0,01 ευρώ/λέξη του κειμένου-πηγής

Υποτιτλισμός

2,00 ευρώ/λεπτό οπτικοακουστικού υλικού

Απομαγνητοφώνηση

Ελληνικά: 60 ευρώ/ώρα

Αγγλικά: 70 ευρώ/ώρα

Ισπανικά: 70 ευρώ/ώρα

Γαλλικά: 70 ευρώ/ώρα

Γερμανικά: 70 ευρώ/ώρα

Δακτυλογράφηση

1,00 ευρώ/σελίδα

Πολυτονικό: 3,00 ευρώ/σελίδα

Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε προσφορά.

Για κάθε έργο εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση σε λογαριασμό ή μεσω PayPal.