Επιμελεια

Επιμελεια

Αναλαμβάνουμε τη συνολική επιμέλεια κάθε είδους κειμένου. Η επιμέλεια περιλαμβάνει γλωσσολογικό έλεγχο του κειμένου (σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία, στίξη, ορολογία, συνοχή και συνάφεια), αντιπαραβολή με το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί η πιστότητα και πληρότητα του περιεχομένου, καθώς και έλεγχο μορφοποίησης.

Μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία προς επιμέλεια μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άμεσα, θα λάβετε την οικονομική προσφορά και τη φόρμα ανάθεσης, με όλες τις λεπτομέρειες της επιμέλειας (τιμή, ημερομηνία παράδοσης κλπ.), την οποία αποστέλλετε συμπληρωμένη σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεργαστούμε. Με την ολοκλήρωση του έργου, εκδίδεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Καθ’ όλη την διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Όλα τα έγγραφα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.